وبلاگ تخصصی مهندسی عمران و مدیریت پروژه

این وبلاگ در جهت ارائه بهترین مطالب کاربردی در زمینه مهندسی عمران و مدیریت پروژه رسما از سال 1383 کار خود را شروع کرده است. امید است در جهت پر بار بودن و بهبود حرکت این وبلاگ از ارائه مطالب مرتبط و نیز نظرات سازنده ما را بی نصیب نگذارید.

عمل آوردن بتن
ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱٦ آذر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

 هدف هاي عمل آوردن بتن:

1)      جلوگيري از كاهش رطوبت در روزهاي نخست پس از بتن ريزي( يا فراهم ساختن مجدد آن)

2)      كنترل دماي بتن براي يك مدت معلوم

 

مصالح وروشهاي عمل آوردن: (در شرايط مرطوب)

 

(1)   روشهايي كه حضور آب اختلاط در بتن را در دوره سخت شدن اوليه حفظ مي كنند: (سودمند در هواي گرم)

1)      ايجاد بركه يا غوطه وري

2)      آب پاشي و ايجاد مه

3)      پوشش هاي خيس اشباع شده

(2)   روشهايي كه از كاهش آب اختلاط بوسيله اندود كردن سطح جلوگيري ميكنند:

1)      پوشاندن با كاغذهاي نفوذ نا پذير يا نايلون

2)      اعمال مواد محافظ غشا ساز

(3)   روشهايي كه كسب مقاومت را با ايجاد گرما و رطوبت به بتن تسريع مي كنند:

1)      بخار زنده

2)      سيم پيچ هاي گرمازا

3)      بالشتكها

4)      قالب هايي كه بطور الكتريكي گرم ميشوند

 

ايجاد بركه يا غوطه وري:

 

-         عمل آوردن سطوح تخت مانند جاده ها , پياده رو ها, و كف ها با ايجاد بركه ( ديواره هايي از ماسه يا خاك نفوذ نا پذير در پيرامون بتن) صورت ميگيرد

-         آب عمل آوردن , نبايد بيش از حدود 11°c خنك تر از بتن باشد تا از تنش هاي حرارتي جلوگيري شود.

-         كاملترين روش عمل آوردن با آب از طريق غوطه وري كامل عضو بتن انجام ميگيرد ( نمونه هاي آزمايشي)

 

آب پاشي يا ايجاد مه:

 

-         هنگاميكه دماي محيط به اندازه كافي بالاتر از حد يخ زدگي باشد اين روش براي عمل آوردن مناسب است.

-         شلنگ هاي آب با جريان مداوم براي سطوح قائم يا تقريبا" قائم سودمند است.

-         معايب روش فوق: هزينه آب پاشي-- فرسايش سطح -- ايجاد تركهاي سطحي ناشي از آب رفتگي به دليل سيكل هاي متناوب تر و خشك شدن

 

پوشش هاي خيس:   

-         كرباس خيس, سفره هاي كتاني ضخيم, موكت خيس, لايه اي خيس از خاك, ماسه يا خاك اره به ضخامت حدود 5cm كاه يا علف خيس در لايه اي به ضخامت 15cm.

-         يكي از نقاط ضعف اصلي در استفاده از پوشش هاي خيس خاك , ماسه, خاك اره, علف وكاه امكان تغيير رنگ بتن است.

 

كاغذ نفوذ ناپذير: تركيبي از دو لايه كاغذ كرافت كه بوسيله ماده قيري به يكديگر چسبانده شده و مجهز به رشته هاي نازك تقويتي است.

-         با اين روش, مرطوب كردن مرتب , مورد نياز نيست.

-         روش موثر براي عمل آوردن سطح افقي بشمار ميرود.

 

 

پوششهاي نايلوني:

-         پوشش هاي نايلني مانند ورق پلي اتيلن مصالح ضد رطوبت موثري هستند كه براحتي براي اشكال پيچيده و ساده مورد استفاده قرار ميگيرند.

-         ورق هاي پلي اتيلن بايد ضخامتي برابر 4 ميل(0.1mm) دارا باشند.(هر 1Mil =1/1000 inch)

مواد محافظ غشا ساز:

-         تركيبات غشا ساز مايع: موم, رزين, لاستيك كلرينه شده, وحلالهاي بسيار فرار

-         مواد محافظ غشا ساز از دو نوع كلي تشكيل يافته اند : 1) روشن يا نيم شفاف

                                                                           2) سفيد رنگ

-    مواد محافظ بايد بلا فاصله پس از پرداخت نهايي بتن با دستگاه هاي اسپري دستي يا برقي اعمال شوند تا به گونه اي صاف و يكنواخت تمامي سطح را بپوشانند.

 

قالب هاي درجا نگاه داشته شده:

-         قالب هاي نفوذ ناپذير , حفاظ رضايت بخشي بشمار ميروند.

-         قالب هاي چوبي كه درجا نگاه داشته ميشوند , با استفاده از آب پاشي باي مرطوب نگهداشته شوند, بويژه هنگاميكه هوا گرم و خشك است.

عمل آوردن با بخار:

-         اين روش هنگامي سودمند است كه كسب مقاومت اوليه بتن حائز اهميت بوده يا موقعي كه به گرماي بيشتري  از نظر هيدراسيون , مثلا" در هواي سرد, نياز باشد.

-         دو روش عمل آوردن با بخار جهت كسب مقاومت اوليه بتن:

1)      عمل آوردن با بخار زنده در فشار اتمسفري ( براي سازه هاي بتني درجا كه در محيط بسته ((كرباس ضد آب)) قرار داده شده اند و واحدهاي پيش ساخته)

2)      عمل آوردن با اتوكلاو در بخار با فشار بالا( براي واحد هاي توليدي كوچك)

پوششها يا پتوهاي عايق:

-         هنگاميكه دما به پايين تر از32°F (0°C) ميرسد, لايه هايي از مواد خشك خلل و فرج دار مانند كاه يا علف ممكن است براي عايق ساختن بتن در برابر يخ زدن بكار روند.

-         پوششها شامل: پشم شيشه , لاستيك اسفنجي, الياف سلولز, پشم معدني, كف وينيل, و كف پلي اورتال غير زنجيره اي

-         با محفظه هاي قاب بندي شده اي از كرباس , ورقه هاي پلي اتيلن تقويت شده , يا ساير مصالح ميتوان دورتادور سازه را پوشانيد وبوسيله بخاري هاي بزرگ يا بخار گرم كرد.

مدت عمل آوردن:

-         مدت عمل أوردن بستگي به عوامل زير دارد:

1)      نوع سيمان

2)      مقاومت لازم

3)      نسبت سطح نمايان بتن به حجم أن

4)      هوا

-         براي بتن هابي كم سيمان با ماده پوزولاني (كه در سازه هاي حجيم مانند سدها بكار ميرود), مدت مزبور ممكن است 3 هفته يا بيشتر باشد.

-         براي مخلوط هاي پر سيمان , بويژه اگر سيمان نوع 3 مصرف شود, اين دوره ممكن است فقط چند روز باشد.

-         دوره هاي عمل اوردن با بخار معمولا" بسيار كوتاهترند.

-         چون همه خواص مطلوب بتن با عمل اوردن بهبود مي يابد, بر اين اساس دوره عمل اوردن در همه شرايط بايد تا انجا كه امكان دارد طولاني باشد.

-         براي دالهاي بتني روي زمين ( مانند كف ها,رويه ها , ايوانها , پاركينگ ها , ماشين روها , پياده روها) وبراي بتن هاي سازه اي درجا ( مانند ديوارها, ستون ها, دالها, تيرها, شالوده هاي كوچك, پايه هاي پل, ديوارهاي حائل , كف پلها), مدت زمان عمل آوردن در دماي محيطي بالاتر از c ° 4حداقل 7 روز يا مقدار زمان لازم براي كسب 70% مقاومت خمشي يا فشاري مقرر است.

-         براي بتن هاي حجيم كه مصالح سيمان آنها فاقد پوزولان است , عمل آوردن مقاطع آرمه نشده بايد حداقل بمدت 2 هفته بطول انجامد. اگر بتن حجيم داراي پوزولان باشد , حداقل زمان عمل آوردن براي مقاطع آرمه نشده بايد به 3 هفته برسد.

-         مقاطع بتني حجيم پر آرمه بايد به مدت حداقل 7 روز عمل آورده شوند.

-         در هواي سرد , براي حفظ درجات حرارت10~20°c جهت عمل آوردن بتن , گرماي بيشتري مورد نياز است.اين گرما با استفاده از بخاري هاي نفتي يا گازي با هواكش , سيم پيچ هاي گرما زا , يا بخار زنده فراهم ميشود.

-         براي تسريع زمان گيرش و كسب مقاومت در هواي سرد , مي توان از بتن با مقاومت زودرس استفاده كرد.استفاده از آن ميتواند دوره عمل آوردن را از 7 روز به 3 روز كاهش دهد. اما درجه حرارت برابر با 10°c براي هر 3 روز بايد در بتن حفظ شود.

-         براي اينكه بتن در برابر مواد شيميايي يخ زدا مقاومت كافي از نظر پوسته شدگي داشته باشد, حداقل دوره عمل آوردن عموما" بايد معادل زمان لازم براي كسب مقاومت طراحي بتن باشد.