وبلاگ تخصصی مهندسی عمران و مدیریت پروژه

این وبلاگ در جهت ارائه بهترین مطالب کاربردی در زمینه مهندسی عمران و مدیریت پروژه رسما از سال 1383 کار خود را شروع کرده است. امید است در جهت پر بار بودن و بهبود حرکت این وبلاگ از ارائه مطالب مرتبط و نیز نظرات سازنده ما را بی نصیب نگذارید.

محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی پروژه با استفاده از مقایسه زوجی
ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ روز ٩ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: پیشرفت فیزیکی پروژه ، درصد وزنی ، کنترل پروژه ، مقایسه زوجی

چکیده

 

تعیین درصدهای وزنی از تعیین کننده ترین بخش های بسته مدیریت و کنترل پروژه، به ویژه در تعیین پیشرفت فیزیکی کار می باشد . تعریف ساختار اطلاعاتی پروژه، برنامه ریزی، به روز رسانی و گزارش گیری از پروژه کاملاً تحت تأثیر دقت مدیر در تعیین درصدهای وزنی پروژه خواهد بود . در برخی از پروژه ها که میزان پیشرفت پروژه، مبنایی برای پرداخت ها می باشد، اهمیت این موضوع دو چندان می گردد (مانند پروژه هایی که نحوه پرداخت آنها بصورت مقطوع می باشند). در اینگونه موارد، نحوه تعیین درصد پیشرفت پروژه پایه بسیاری از مسائل در روابط حقوقی در ارتباطات کارفرما و پیمانکار ( خواه پیمانکاران طرح و ساخت، خوا ه پیمانکاران متداول ) است.

در این مقاله الگوریتمی برای تعیین درصد پیشرفت فیزیکی ارائه شده و با روش های موجود مقایسه شده است.

 

1- مقدمه

هم اکنون در کشور تعیین درصدهای وزنی دراکثر پروژه ها دارای ضابطه خاصی نبوده و براساس معیارهای شهودی نماینده کارف رما می باشد.  تفاوت برداشت کارفرما و پیمانکار از پیشرفت پروژه عامل بسیاری از منازعات می باشد  . به منظور کاهش منازعات میان کارفرما و پیمانکار بدنبال روشی مناسب و مورد قبول طرفین جهت محاسبه درصدهای وزنی می باشیم .

نرم افزارهای کنترل پروژه موجود نیز مانندMSP  و p3e  و ... در صورت مشخص نبودن درصدهای وزنی، بطور پیش فرض وزن زمانی را معیار محاسبه وزن هر فعالیت در نظر می گیرند. این روش در بسیاری از فعالیت ها از دقت کافی برخوردار نمی باشد بطور مثال نرم افزار MSP  در مقایسه دو فعالیت مانند خاکبرداری و حمل و نقل پرسنل در یک پروژه سد سازی، وزن حمل و نقل پرسنل را بیشتر در نظر می گیرد زیرا این فعالیت در تمام طول پروژه ادامه دارد و زمان زیادی به آن اختصاص دارد در حالیکه ممکن است خاکبرداری در مدت زمان کوتاه تری انجام گیرد ، اما مسلما" وزن عملیات خاکبرداری در پیشرفت واقعی پروژه بیشتر است.

در این مقاله بدنبال بررسی این موضوع و ارائه مدلی جهت تعیین درصد پیشرفت واقعی تری برای پروژه می باشیم . در ادامه ابتدا روش های موجود تعیین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه آورده شده است.

2- روش های موجود برای تعیین درصد پیشرفت فیزیکی :

برخی از روش های تعیین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه بصورت زیر می باشد :

2-1-تعیین ارزش کسب شده :

رو یکرد مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه در دهه شصت در پاسخ به چالش های ذاتی بوجود آمده در قراردادهای هزینه محور که از تکنولوژی های پیچیده استفاده می کردند بوجود آمد . پس از چندین دهه تغییر و تحول این تکنیک هنوز یکی از موثر ترین ابزار برای مدیریت چنین قراردا دهایی می باشد.

مدیریت ارزش کسب شده، ابزاری در اختیار مدیر برنامه ریزی پروژه است تا به مدیریت عملکرد پروژه بپردازد. سیستم حسابداری مقدار هزینه پرداخت شده برای اتمام یک کار را محاسبه می کند . پس از اتمام پرداخت ها می توان آن ها را با پرداخت برنامه ریزی شده برای بررسی جریان نقدینگی مقایسه کرد. ارزش کسب شده روشی را برای تعیین مقدار کار انجام شده در یک زمان مشخص ارائه می دهد . در این مقاله ما از روش ارزش کسب شده استفاده نکرده ایم .

2-2-تعیین وزن فعالیت ها و رسم منحنی پیشرفت اجرایی  :

در منحنی پیشرفت فرضی اجر ایی که به منحنی پیشرفت تجمعی پروژه معروف است، در محور افقی، زمان مطابق نمودار میله ای و در محور قائم، پیشرفت عملیات بر حسب ریال یا درصد درج می گرد د. درذیل منحنی دو ردیف در نظر گرفته می شود، ردیف اول حجم عملیات انجام شده تا پایان هر ماه را نشان می دهد که ح اصل ضرب در صد های مندرج بر روی نمودار در وزن عملیات است و در ردیف دوم،حجم عملیات از ابتدا تا پایان هر ماه نوشته می شود که همان حجم انباشته و تجمعی عملیات فرضی یااجرایی می باشد .

برای تعیین وزن عملیا ت روش های متفاوتی وجود دار د. بطور مثا ل:

الف ) روش زمانی :

وزن هر عملیات با تقسیم مدت زمان انجام آن فعالیت بر جمع مدت زمان تمام فعالیت ها بدست می آید. در نرم افزارهای کنترل پروژه موجود ، اگر وزن عملیات بطور جداگانه تعریف نشود، برنامه بطور خودکار از همین روش استفاده می کن د. اشکال این روش این است که ب رخی فعالیت ها مانند هزینه تلفن دفتر فنی کارگاه، علی رغم داشتن مدت زمان طولانی، در حقیقت از وزن بالایی در انجام کل پروژه برخوردار نیستن د. بنابراین اگر این روش به تنهایی برای تعیطن وزن فعالیت ها به کار رود از دقت بالایی برخوردار نخواهد بو د. فرمو ل ۱:

مدت زمان هر فعالیت =  وزن انجام فعالیت  \زمان تجمعی فعالیت ها

ب) روش ریالی :

وزن هر عملیات با تقسیم هزینه انجام آن فعالیت بر هزینه انجام تمام فعالیت ها بدست می آید. درصورتی که نمودارها بر اساس وزن ریالی تهیه شده باشند، با افزودن منحنی هزینه اجرایی پروژه در پایان هر ماه به آن، در مقام مقایسه سود و زیان پروژه را در هر مقطع زمانی نشان می دهد. بدیهی است درهر زمانی که منحنی هزینه اجرایی پایین تر از منحنی پیشرفت باشد نشان دهنده سود و در صورتی که منحنی بالاتر واقع شود، نماینگر ضرر خواهد بو د. فرمول ۲:

وزن انجام فعالیت = هزینه انجام هر فعالیت\  هزینه انجام تمام فعالیت ها

برای دریافت ادامه مطلب از اینجا دانلود کنید.

لطفا" جهت هرگونه ابراز نظر آدرس ایمیل و یا آدرس وب سایت خود را ارائه نمایید.


 
طراحی و آنالیز مخازن هوایی
ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز ٧ دی ۱۳۸۸  کلمات کلیدی: مخازن آب ، مخازن هوایی ، مخازن آب آشامیدنی

 مخزن آب

فهرست مراحل شامل :

1-  مقدمه

1-1-           مشخصات پروژه

1-2-           آیین­نامه­ها و مراجع مورد استفاده

1-3-           مشخصات مصالح مصرفی

1-4-           نرم افزارهای به کاررفته

2-                بارگذاری مخزن

2-1-           وزن واحد حجم مواد

2-2-           بارگذاری ثقلی شامل بار مرده بار زنده بار برف

2-3-           بارگذاری فشار سیال

2-4-           بارگذاری جانبی

2-4-1-      باد

2-4-2-      زلزله

3-             ترکیبات بارگذاری

4-              کنترل واژگونی

5-                کنترل تنش فشاری روی خاک

6-              تحلیل

6-1-     مقدمه­ای بر تحلیل سازه

6-2-     تغییر شکلهای سازه در اثر بارگذاریهای مختلف

6-3-     خروجیهای مربوط به نیروها و لنگرها

7-              طراحی

7-1-     خروجیهای مربوط به جداول طراحی تیرها و ستونها

7-2-     طراحی بادبندها

7-3-     طراحی Sagrods

7-4-     طراحی اتصالات                                  

7-5-     طراحی شالوده و پدستال ها

 

٨-               نقشه های اجرایی

 

٩-              فایل های نرم افزاری

 

 

 

 جهت هرگونه همکاری فقط از طریق ایمیل زیر با من در ارتباط باشید :

siamak.alizad@gmail.com