وبلاگ تخصصی مهندسی عمران و مدیریت پروژه

این وبلاگ در جهت ارائه بهترین مطالب کاربردی در زمینه مهندسی عمران و مدیریت پروژه رسما از سال 1383 کار خود را شروع کرده است. امید است در جهت پر بار بودن و بهبود حرکت این وبلاگ از ارائه مطالب مرتبط و نیز نظرات سازنده ما را بی نصیب نگذارید.

فرایندها و گردش کارهای بازرسی جوش در ساختمان
ساعت ٤:۱۳ ‎ب.ظ روز ٢٥ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: گردشکار ، نمودار گردشی ، بازرسی جوش ، گروه بندی ساختمان

سرمایه گذاری های هنگفتی در صنعت فولاد کشور صورت گرفته است و فولاد ساختمانی بصورت وسیع در صنعت ساختمان به کار گرفته میشود. لیکن به دلیل عدم برخورد فنی با مسأله جوشکاری در ساختمان و علیرغم استفاده از مصالح مناسب و روشهای مهندسی در طراحی ساختمانهای فلزی، نسبت به جوشکاریهای اسکلت فلزی با نگاه تردیدآمیز متخصصین کشور مواجه هستیم.

 

خسارات جانی و مالی زلزله های اخیر که منجر به خرابی های فراوان شده است، نیز گواه این واقعیت است. از طرفی تجربیات جهانی نشان میدهد که در صورت برخورد فنی با مسأله جوشکاری در ساختمان و استقرار نظامهای کنترل و تضمین کیفیت، میتوان به نتایج مطلوب اجرایی دست یافت و سازههای با قابلیت باربری مناسب و مقاوم بارگذاری زلزله و باد طراحی و اجرا نمود. در مقاله حاضر بخشی از نتایج برنامه های تدوین شده در طرح جامع ساماندهی صنعت جوش در ساختمان که در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به عنوان یک طرح ملی در دست مطالعه است، ارائه میگردد.

 

 

ادامه مطلب را از اینجا دریافت نمایید...


 
مخازن هوایی و زمینی
ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز ٢ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: مخزن هوایی پایه استوانه ای ، اندرکنش سازه و سیال ، مخزن هوایی ، اجزا محدود

چند وقت پیش  یکی از دوستان با من تماس گرفتن و ازم خواستن اطلاعاتی در زمینه مخازن هوایی و زمینی براشون بفرستم راستش تا جاییکه امکانش بود کل فایلهایی که در دسترس داشتم و اکثرشون هم در حد مقاله هستن یکجا اینجا آوردم ضمنا" اگه مطلبی فراتر از مطالب ذیل داشتید برام ایمیلش کنید تا در وبلاگ بیارم و دوستان دیگه هم استفاده کنن.

١- مخزن هوایی پایه استوانه ای

٢- مقایسه روشهای اویلری و لاگرانژی در تحلیل مخازن بتنی هوایی با احتساب اندرکنش آب و سازه

٣-اثر برش بر روی ضریب رفتار مخازن هوایی بتنی با پایه لوله ای

۴-پیشنهاد ضریب رفتار برای مخازن هوایی فولادی بر اساس عملکرد آنها در زلزله

۵-ارزیابی عملکرد لرزه ای مخازن هوایی بتن مسلح آب با استفاده از تحلیل دینامیکی

۶-بررسی و ارایه نحوه بارگذاری و تحلیل لرزه ای مخازن هوایی دربرابر زلزله

٧- بررسی اثر ضریب شکل پذیری انحنا و مقاومت افزون مقاطع بر روی رفتار و ظرفیت لرزه ای مخزن هوایی بتنی با پایه لوله ای  

٨-بررسی رفتار لرزه ای مخازن هوایی بتنی

٩-بررسی عملکرد لرزهای مخازن هوایی بتنی با پایه های استوانهای و قاب خمشی

١٠-تحلیل مخازن بتنی هوایی آب با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال تحت اثر زلزله

١١-  تحلیل استاتیکی فزاینده غیرخطی مخازن بتنی هوایی و تعیین ضریب رفتارناشی از شکل پذیری

١٢-تحلیل رفتار مخازن هوایی بتن آب در هنگام وقوع زلزله و روشهای ترمیم و مقاوم سازی آنها

١٣-رفتار مخازن هوایی بتنی آب در زمان وقوع زلزله , روشهای مقاوم سازی و آسیبهای وارده به مخزن بتنی آب بم

١۴-روش های ترمیم سازه های بتن آرمه مدور

١۵-ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی نشریه ١٢٣

١۶-مشخصات فنی و عمومی مخازن زمینی نشریه شماره ١٢۴

١٧-راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب نشریه 137

١٨-Design of Liquid Retaining Concrete Structures
 
اندرکنش مقاوم سازی ساختمان ها و نوسازی آنها با مصالح نوین
ساعت ۱:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: مقاوم سازی ، بهسازی ، زلزله ، مصالح نوین

با توجه به قرارگیری کشور ایران در یکی از مناطق لرزه خیز دنیا یکی از اهداف مهم مهندسین کشور کاهش خسارات جانی و مالی در هنگام وقوع زلزله است. در این راستا سعی بر این است که ساختمانهای جدید بر اساس طراحی لرزه ای و کیفیت اجرای مناسب ساخته شوند.

 

 

 

اما با توجه به اینکه بسیاری از ساختمانهای موجود فاقد طرح و مشخصات لازم برای مقاومت در برابر زلزله می باشند مقاوم سازی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله با توجه به مشخصات معمول ساختمانهای موجود روشهای مختلف مقاوم سازی مطرح و بجای افزایش مقاومت اجزای سازه ای ساختمان روش کاهش بار برشی ناشی از زلزله اشاره شده است که خود باعث افزایش ساختمان در برابر زلزله می گردد. در روش ارائه شده با بازسازی ساختمان با مصالح نوین از یک وزن مرده ساختمان و به تبع آن نیروی برشی ناشی از زلزله کاهش می یابد و از سوی دیگر بازسازی ساختمان با مصالح نوین از نظر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جذابیتهای خاص خود را برای صاحبان اینگونه ساختمانها داردو آنها را به انجام این کار تشویق می کند. محاسبات انجام شده برای یک ساختمان مسکونی قدیمی چهار طبقه با جزییات اجرایی معمول درکشور نشان میدهد که پس از بازسازی آن با مصالح نوین می توان نیروی برشی ناشی از زلزله در ساختمان را حدود 30 درصد کاهش داد و باعث افزایش مقاومت آن در برابر زلزله گردید.

 

ادامه مطلب رو دانلود کنید...