وبلاگ تخصصی مهندسی عمران و مدیریت پروژه

این وبلاگ در جهت ارائه بهترین مطالب کاربردی در زمینه مهندسی عمران و مدیریت پروژه رسما از سال 1383 کار خود را شروع کرده است. امید است در جهت پر بار بودن و بهبود حرکت این وبلاگ از ارائه مطالب مرتبط و نیز نظرات سازنده ما را بی نصیب نگذارید.

مواد افزودنی بتن
ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ روز ٤ تیر ۱۳۸٦  کلمات کلیدی:

مواد افزودنی بتن موادی هستند به غیر از سیمان پرتلند ، آب و دانه ها که به مخلوط بتن اندکی قبل از اختلاط یا حین اختلاط افزوده می شود و عبارتند از :

1) مواد افزودنی حباب زا

2) مواد افزودنی کاهنده آب

3) مواد افزودنی کند گیر کننده

4) مواد افزودنی تسریع کننده

5) پوزولانها

6) مواد کارایی ساز، شامل روان سازهای اعلا 

7) مواد متفرقه مانند پیوند ساز ، ضد رطوبت ، کاهنده نفوذ پذیری ، دوغاب ساز و گاز ساز

جدول :1رده بندي پوزولانها

پوزولان, رده N 

پوزولانهاي طبيعي خام يا كلسينه شده شامل:

خاكهاي دياتمه

چرت هاي اپالين و شيل ها

توف ها و خاكسترهاي أتشفشاني يا پوميسيت ها

بعضي شيلها و رسهاي كلسينه شده

پوزولان, رده F

خاكستر بادي , با منشا زغال سنگ قيري*

پوزولان, رده C

خاكستر بادي , خاكستر ليگنيت, با منشا زغال سنگ قيري

پوزولان, رده S

هرنوع مواد ديگر شامل:

پوميست هاي پروسه شده

بعضي دياتوميت ها, رسها, وشيلهاي كلسينه شده و أسياب شده

*. زغال سنگ قيري: نوعي زغال سنگ كه در اثر حرارت مقدار قابل توجهي مواد قيري فرار توليد ميكند و زغال سنگ نرم نيز ناميده ميشود.

 مواد افزودنی به طور خلاصه در جدول ۲  همراه با تاثیرات خود و مصالح کاربردی آورده شده است

 

جدول۲: دسته بندي مواد افزودني

تاثير مورد نظر

نوع ماده افزودني

مصالح

بهبود دوام بتن در معرض رطوبت ويخ زدن وآب شدنهاي مكرر,پوسته شدن سطح, بهبود كارايي, كاهش جدا شدن دانه ها وآب انداختن بتن

حباب زا

قبل يا حين اختلاط مستقيما" به بتن اضافه ميشود.

نمكهاي صمغ هاي چوب

بعضي پاك كننده هي مصنوعي

نمكهاي ليگنين سولفوناته

نمكهاي مواد پروتئيني

اسيدهاي چرب و صمغي و نمكهاي آنها

سولفاتهاي آلكين بنزين- ماده فعال اصلي

سيمان حباب زا

كاهش آب لازم براي رواني معين يا افزايش اسلامپ بتن

كاهنده آب

 

ليگنو سولفونات ها

اسيد هاي كربوسيل هيدروكسيلي

(همچنين تمايل به تعويق گيرش دارند لذا تسريع كننده اضافه ميشود)

تعويق زمان گيرش جهت جبران اثر تسريع كنندگي هواي گرم

كاهش مقاومت در سنين اوليه (1تا3 روز)

كندگير كننده- در بعضي شرايط موجب افزايش

آبرفتگي حين خشك شدن بتن ميشوند

ليگنين

براكس

شكرها

اسيد تارتاريك ونمكها

تسريع درگيرش و كسب مقاومت اوليه

تسريع كننده

كلروركلسيم- بصورت محلول به عنوان جزئي از آب اختلاط> 2 درصد وزن سيمان

تري اتانولامين

سيمان نوع 3 , افزايش سيمان براي كاهش w/c وعمل آوري بتن در درجات حرارت بالاتر

كاهش آب و تعويق گيرش

كاهنده آب و كند گير كننده

(به كاهنده آب, نوعA , در بالا مراجعه شود)

كاهش آب و تسريع گيرش

كاهنده آب و تسريع كننده

(به كاهنده آب, نوعA , در بالا مراجعه شود تسريع كننده بيشتري اضافه شود)

بهبود كارايي و خميري

كمك در كاهش درجات حرارت داخلي بتن

كاهش مقاومت 28 روزه

پوزولان

پوزولان طبيعي (رده N)

خاكستربادي(رده F  وg )

ساير مواد (رده s)

* رده بندي پوزولانها در جدول1

ايجاد انبساط حين گيرش

گازساز

پودر آلومينيوم

صابون رزين و چسبهاي نباتي يا حيواني, ساپونين, پروتئين هيدروليز شده

كاهش نفوذپذيري

مواد ضد رطوبت و ضد آب

استرات كلسيم, آلومينيوم,آمونيم,يا بوتيل- روغنها يا گريسهاي نفتي

كلرورهاي محلول

بهبود قابليت پمپاژ

كاهش مقدار هوا

آسان كننده پمپاژ

كاهنده هوا

پوزولانها, پليمرهاي آلي, فسفات تري بوتيل

رواني زياد

روان سازهاي اعلا

تغليظ شده هاي ملامين فرمالدئيد سولفوناته , تغليظ شده هاي نفتالين فرمالدئيد سولفوناته

*. کلرورکلسیم که به عنوان تسریع کننده استفاده می شود ، یک ماده ضد یخ نیست.

-         کلرورکلسیم  بايد به مخلوط بتن بصورت محلول ، به عنوان جزئی از آب اختلاط ،اضافه شود . 

-         مقدار کلرورکلسیم  نباید از 2 درصد وزنی سیمان تجاوز کند . 

-         مصرف کلرورکلسیم  به مقدار زیاد ،می تواند باعث سخت شدن سریع افزایش ابرفتگی حین خشک شدن خوردگی میلگردها و باعث افت مقاومت در سنین بعدی شود . 

-         استفاده از کلرورکلسیم  یا مواد افزودنی که شامل کلرورهای محلول باشند تحت شرایط زیر توصیه نمی شود : 

1)      در بتن  پیشتنیده به علت امکان خطرات خوردگی

2)      در بتنی که الومینیم در ان کار گذاشته شده است ( مانند ابگذر ) 

3)       در بتنی که مواجه با واکنش قلیایی دانه قرار دارد یا در معرض خاک یا آب حاوی سولفاتها باشد 

4)      در بتن محافظ تاسیسات اتمی

5)      در دالهای کف که پرداخت فلزی دارند

6)      بطور کلی در هوای گرم

 

ارائه نظر شما راهی است در جهت پویایی  این وبلاگ 

با تشکر علی زاد