# استاندارد_2800

محاسبه نیروی زلزله و پارامترهای مرتبط با آن مطابق با استاندارد 2800 ویرایش چهارم

این فایل یک فایل محاسباتی مطابق با استاندارد 2800 ویرایش جدید بوده و توسط بنده تحت اکسل برنامه ریزی شده ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 128 بازدید