عمل آوردن بتن

 هدف هاي عمل آوردن بتن:

1)      جلوگيري از كاهش رطوبت در روزهاي نخست پس از بتن ريزي( يا فراهم ساختن مجدد آن)

2)      كنترل دماي بتن براي يك مدت معلوم

 

مصالح وروشهاي عمل آوردن: (در شرايط مرطوب)

 

(1)   روشهايي كه حضور آب اختلاط در بتن را در دوره سخت شدن اوليه حفظ مي كنند: (سودمند در هواي گرم)

1)      ايجاد بركه يا غوطه وري

2)      آب پاشي و ايجاد مه

3)      پوشش هاي خيس اشباع شده

(2)   روشهايي كه از كاهش آب اختلاط بوسيله اندود كردن سطح جلوگيري ميكنند:

1)      پوشاندن با كاغذهاي نفوذ نا پذير يا نايلون

2)      اعمال مواد محافظ غشا ساز

(3)   روشهايي كه كسب مقاومت را با ايجاد گرما و رطوبت به بتن تسريع مي كنند:

1)      بخار زنده

2)      سيم پيچ هاي گرمازا

3)      بالشتكها

4)      قالب هايي كه بطور الكتريكي گرم ميشوند

 

ايجاد بركه يا غوطه وري:

 

-         عمل آوردن سطوح تخت مانند جاده ها , پياده رو ها, و كف ها با ايجاد بركه ( ديواره هايي از ماسه يا خاك نفوذ نا پذير در پيرامون بتن) صورت ميگيرد

-         آب عمل آوردن , نبايد بيش از حدود 11°c خنك تر از بتن باشد تا از تنش هاي حرارتي جلوگيري شود.

-         كاملترين روش عمل آوردن با آب از طريق غوطه وري كامل عضو بتن انجام ميگيرد ( نمونه هاي آزمايشي)

 

آب پاشي يا ايجاد مه:

 

-         هنگاميكه دماي محيط به اندازه كافي بالاتر از حد يخ زدگي باشد اين روش براي عمل آوردن مناسب است.

-         شلنگ هاي آب با جريان مداوم براي سطوح قائم يا تقريبا" قائم سودمند است.

-         معايب روش فوق: هزينه آب پاشي-- فرسايش سطح -- ايجاد تركهاي سطحي ناشي از آب رفتگي به دليل سيكل هاي متناوب تر و خشك شدن

 

پوشش هاي خيس:   

-         كرباس خيس, سفره هاي كتاني ضخيم, موكت خيس, لايه اي خيس از خاك, ماسه يا خاك اره به ضخامت حدود 5cm كاه يا علف خيس در لايه اي به ضخامت 15cm.

-         يكي از نقاط ضعف اصلي در استفاده از پوشش هاي خيس خاك , ماسه, خاك اره, علف وكاه امكان تغيير رنگ بتن است.

 

كاغذ نفوذ ناپذير: تركيبي از دو لايه كاغذ كرافت كه بوسيله ماده قيري به يكديگر چسبانده شده و مجهز به رشته هاي نازك تقويتي است.

-         با اين روش, مرطوب كردن مرتب , مورد نياز نيست.

-         روش موثر براي عمل آوردن سطح افقي بشمار ميرود.

 

 

پوششهاي نايلوني:

-         پوشش هاي نايلني مانند ورق پلي اتيلن مصالح ضد رطوبت موثري هستند كه براحتي براي اشكال پيچيده و ساده مورد استفاده قرار ميگيرند.

-         ورق هاي پلي اتيلن بايد ضخامتي برابر 4 ميل(0.1mm) دارا باشند.(هر 1Mil =1/1000 inch)

مواد محافظ غشا ساز:

-         تركيبات غشا ساز مايع: موم, رزين, لاستيك كلرينه شده, وحلالهاي بسيار فرار

-         مواد محافظ غشا ساز از دو نوع كلي تشكيل يافته اند : 1) روشن يا نيم شفاف

                                                                           2) سفيد رنگ

-    مواد محافظ بايد بلا فاصله پس از پرداخت نهايي بتن با دستگاه هاي اسپري دستي يا برقي اعمال شوند تا به گونه اي صاف و يكنواخت تمامي سطح را بپوشانند.

 

قالب هاي درجا نگاه داشته شده:

-         قالب هاي نفوذ ناپذير , حفاظ رضايت بخشي بشمار ميروند.

-         قالب هاي چوبي كه درجا نگاه داشته ميشوند , با استفاده از آب پاشي باي مرطوب نگهداشته شوند, بويژه هنگاميكه هوا گرم و خشك است.

عمل آوردن با بخار:

-         اين روش هنگامي سودمند است كه كسب مقاومت اوليه بتن حائز اهميت بوده يا موقعي كه به گرماي بيشتري  از نظر هيدراسيون , مثلا" در هواي سرد, نياز باشد.

-         دو روش عمل آوردن با بخار جهت كسب مقاومت اوليه بتن:

1)      عمل آوردن با بخار زنده در فشار اتمسفري ( براي سازه هاي بتني درجا كه در محيط بسته ((كرباس ضد آب)) قرار داده شده اند و واحدهاي پيش ساخته)

2)      عمل آوردن با اتوكلاو در بخار با فشار بالا( براي واحد هاي توليدي كوچك)

پوششها يا پتوهاي عايق:

-         هنگاميكه دما به پايين تر از32°F (0°C) ميرسد, لايه هايي از مواد خشك خلل و فرج دار مانند كاه يا علف ممكن است براي عايق ساختن بتن در برابر يخ زدن بكار روند.

-         پوششها شامل: پشم شيشه , لاستيك اسفنجي, الياف سلولز, پشم معدني, كف وينيل, و كف پلي اورتال غير زنجيره اي

-         با محفظه هاي قاب بندي شده اي از كرباس , ورقه هاي پلي اتيلن تقويت شده , يا ساير مصالح ميتوان دورتادور سازه را پوشانيد وبوسيله بخاري هاي بزرگ يا بخار گرم كرد.

مدت عمل آوردن:

-         مدت عمل أوردن بستگي به عوامل زير دارد:

1)      نوع سيمان

2)      مقاومت لازم

3)      نسبت سطح نمايان بتن به حجم أن

4)      هوا

/ 1 نظر / 33 بازدید