طراحی و آنالیز سوله با جرثقیل

جهت انجام پروژه های سوله به شرح ذیل :

سوله تک دهانه

سوله دو دهانه

سوله تک دهانه با بچه سوله

سوله تک دهانه با ستون وسط

سوله تک دهانه با دو بچه سوله

سوله تک دهانه با سقف قوسی

سوله دارای نورگیر مانیتور شکل در تاج

سوله دارای جرثقیل به همراه طراحی پل جرثقیل

فقط با آدرس ایمیل ذیل تماس حاصل فرمایید:

 پروژه های فوق پس از ارائه اطلاعات لازم در کمتر از 3 ساعت به آدرس ایمیل شما به همراه فایل های اتوکد و فایل های محاسباتی sap2000,safe و دفترچه محاسبات ارسال میگردد.

siamak.alizad@gmail.com

/ 0 نظر / 99 بازدید